Candy Crush Saga
Quét QR Code để tải ứng dụng

Candy Crush Saga – Sắc Màu Kẹo Ngọt

HDC

Candy Crush Saga xếp những viên kẹo cùng màu để phá, hiệu ứng bắt mắt, hơn 100 level, hỗ trợ Java.

Ứng dụng hotXem thêm

Tin nên đọc